Usluge na terenu

  • LEČENJE, TELJENJE I SVE OSTALE USLUGE IZ OBLASTI VETERINE NA TERENU
  • VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE KRAVA I KRMAČA
  • OBELEŽAVANJE, ZDRAVSTVENA UVERENJA, PREVENTIVA, POSLOVI IZ OBLASTI PROGRAMA MERA MPŠV
  • LEČENJE MALIH ŽIVOTINJA (PASA I MAČAKA), KAO I INTERVENCIJE U NAŠOJ OPERACIONOJ SALI U VETERINARSKOJ STANICI U BORU
  • TRIHINELOPSKI PREGLED MESA U VETERINARSKOJ STANICI U BORU
  • REGISTRACIJA, OBELEŽAVANJE, PREGLEDI, UVERENJA ZA PČELINJAKE
  • DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA