SVE VRSTE KONCENTRATA PATENT CO ZA: PILIĆE, ĆURIĆE, MUZNE KRAVE, TELAD, JAGNJAD, PRASAD

PREMIKSI I DODACI STOČNOJ HRANI

PAKOVANJA 10, 20, 40 KG

ISPORUKA NA KUĆNU ADRESU

ODLIČAN KVALITET I TEHNOLOGIJA

PROIZVOĐAČKE  CENE (FIKSNE, IZUZETNO POVOLJNE)

Korišćenjem koncentrata postižu se bolji prinosi, ekonomičnija proizvodnja kao i  veća zarada.

Detaljne informacije, cene i narudžbe preko telefona, ili kod veterinarskih radnika stanice na vašem terenu.