Veterinarska stanica Bor osnovana je i posluje od 1992 godine.    Privatizovana je 2008 godine, i u njoj trenutno radi 20 zaposlenih, od toga 4 diplomirana veterinara i 13 veterinarskih tehničara, kao i jedan diplomirani inženjer stočarstva.

Naše veterinarske ambulante i punktovi se nalaze u Boru i u selima Opštine Bor i to u :Zlotu, Bučju, Gornjanu, Krivelju i Oštrelju

Veterinarska terenska služba naše stanice, pored gore nabrojanih sela, pokriva i ostala sela Borske opštine:
Slatina, Tanda, Luka, Topla, Šarbanovac, Metovnica, Brestovac, Bela Reka, itd…Takođe pružamo usluge i u selima  Boljevačke i Majdanpečke opštine :Sumrakovac, Podgorac, Valakonje, Bogovina, Osnić, Lubnica, Jablanica, Lukovo, Vlaole, itd…

Naši stručni timovi, sastavljeni od iskusnih veterinara i veterinarskih tehničara, pružaju najširi spektar veterinarskih usluga na terenu i u stanici, vršimo stručne konsultacije i savetovanja.

U maju 2011 godine organizovali smo odlazak 55 poljoprivrednika na Međunarodni Sajam Poljoprivrede u Novom Sadu.

Od 2012 godine aktivno sarađujemo sa Borskim Zoološkim vrtom.